Wyniki on-line

POD HONOROWYM PATRONATEM MACIEJA GLAMOWSKIEGO PREZYDENTA MIASTA GRUDZIĄDZA

WYNIKI ON-LINE

2019-07-21

PONIŻSZE DANE MAJĄ CHARAKTER PROWIZORYCZNY I MOGĄ ZAWIERAĆ BŁĘDY, KTÓRE ZOSTANĄ ZWERYFIKOWANE I POPRAWIONE PRZEZ KOMISJĘ OBLICZEŃ PO WERYFIKACJI PROTOKOŁÓW I KART DROGOWYCH.

OFICJALNA KLASYFIKACJA KOŃCOWA, ZATWIERDZONA PRZEZ WŁADZE ZAWODÓW, ZOSTANIE WYWIESZONA NA TABLICY OGŁOSZEŃ IMPREZY ZGODNIE Z REGULAMINEM UZUPEŁNIAJĄCYM

WYNIKI PROWIZORYCZNE