Wyniki on-line

POD HONOROWYM PATRONATEM MACIEJA GLAMOWSKIEGO PREZYDENTA MIASTA GRUDZIĄDZA

WYNIKI ON-LINE

2019-09-15

PONIŻEJ PRZEDSTAWIONE WYNIKI SĄ JEDYNIE PROWIZORYCZNE I MOGĄ ZAWIERAĆ BŁĘDY, KTÓRE ZOSTANĄ ZWERYFIKOWANE I POPRAWIONE PRZEZ KOMISJĘ OBLICZEŃ PO WERYFIKACJI PROTOKOŁÓW.

OFICJALNA KLASYFIKACJA KOŃCOWA, ZATWIERDZONA PRZEZ WŁADZE ZAWODÓW, ZOSTANIE WYWIESZONA NA TABLICY OGŁOSZEŃ IMPREZY ZGODNIE Z REGULAMINEM UZUPEŁNIAJĄCYM

WYNIKI PROWIZORYCZNE