O ATG

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości na terenie całego kraju prężnie rozwijały się różne formy zamiłowania do motoryzacji. Również Grudziądz nie był pustynią na tej motoryzacyjnej mapie. Przed wybuchem II wojny światowej popularne były wszelkiego rodzaju aktywności motocyklowe, czemu na pewno sprzyjała wojskowa i ułańska tradycja regionu.

Zarówno przed II wojną światową jak i po niej Grudziądz nie doczekał się swojego własnego automobilklubu, ale działał i po dziś dzień prężnie działa na motoryzacyjnym gruncie.

Ważnym etapem w historii grudziądzkich moto-miłośników na pewno były przemiany struktur administracyjnych w Polsce w latach 50-tych XX wieku. W tym czasie 30 stycznia 1950r. powstał Polski Związek Motorowy z połączenia Automobilklubu Polski i Polskiego Związku Motocyklowego. W wyniku tego zlikwidowano wszystkie działające w Polsce automobilkluby. W strukturach PZM utworzono Zarządy Okręgowe w każdym z 17 województw.

W grudziądzkim PZM działał, późniejszy współzałożyciel delegatury Automobilklubu w Grudziądzu, Edward Gruszecki. W tym czasie działalność ta skupiała się na stacji obsługi pojazdów jednośladowych i szkole jazdy oraz organizacji wyścigów i turystyki motocyklowej.

W roku 1956 nastąpiła kolejna przemiana w strukturach PZM i zaczęły odradzać się zlikwidowane wcześniej automobilkluby. Przewodnią filozofią organizacji skupionych wokół PZM były: rozwój sportów motorowych, turystyki, krzewienie kultury motoryzacyjnej oraz podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Odradzające się automobilkluby w głównej mierze skupiały się na działalności sportowej i szkoleniowej oraz w większym lub mniejszym stopniu na działalności społecznej i obywatelskiej.

W latach 60-tych XX wieku utworzona została delegatura Automobilklubu Bydgoskiego w Grudziądzu. To był okres kiedy sport samochodowy w Polsce nie był za bardzo rozwinięty, dlatego wszelkiego rodzaju aktywności skupiały się głównie na jednośladach i akcjach społecznych.

Pod koniec lat 70-tych, w wyniku przemian administracyjnych, od Automobilklubu Bydgoskiego oderwała się delegatura toruńska, tworząc Automobilklub Toruński.

W 1979 roku grudziądzcy miłośnicy motoryzacji utworzyli Automobilklub Toruński Delegatura Grudziądz (ATG). Długoletnim prezesem delegatury był jej współzałożyciel Edward Gruszecki, który do końca prężnie i aktywnie kreował wizerunek ATG.

W 2014 roku prezesem delegatury Automobilklubu Toruńskiego w Grudziądzu został wybrany Krzysztof Aniołowski.

W listopadzie 2015 roku siedziba delegatury została przeniesiona z ul. Kościuszki do lokalu przy ul. Sikorskiego 34.